Skip to main content

Onderzoek Hogeschool Utrecht

De praktijk doet mee aan een onderzoek en vraagt evt uw medewerking hier aan.

Wat is het doel van het onderzoek?
In de gezondheidszorg in Nederland wordt steeds vaker gebruikgemaakt van vragenlijsten om de klachten van patiënten in kaart te brengen. Denk hierbij aan de gevolgen van pijn of het lichamelijk functioneren. Deze vragenlijsten zijn vaak lang en veel vragen zijn niet direct relevant voor degene die de vragenlijst invult. Veel patiënten ervaren het invullen van vragenlijsten daarom als erg belastend.


Om het aantal vragen zo klein mogelijk te maken is in Amerika een nieuwe manier van testen ontwikkeld: het ‘Computer Adaptief Testen’ (CAT). Dit is een slimme vragenlijst waarbij de computer zoekt naar de vragen die voor u geschikt zijn op basis van uw ingevulde antwoorden. Zo neemt het aantal vragen dat u zult beantwoorden met ongeveer 80% af.
Indien U bij de fysiotherapeut komt met klachten aan de rug, nek, schouder, arm en/of hand, willen wij u vragen of u tweemaal een onderzoeksvragenlijst wilt invullen en ons daarmee wilt helpen om de bruikbaarheid van een nieuwe vragenlijst in kaart te brengen. Meedoen is vrijwillig, voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over het onderzoek.

Informatie over het PROMIS betrouwbaarheidsonderzoek

Volledige projecttitel: Wat is de test-hertest betrouwbaarheid van de PROMIS-CAT meetinstrumenten (PROMIS-Lichamelijk functioneren, PROMIS-Belemmeringen door pijn en PROMIS-Lichamelijk functioneren -Bovenste extremiteit) in de eerstelijns fysiotherapie bij patiënten met musculoskeletale klachten?

Geachte heer/mevrouw,

U bent bekend bij de fysiotherapeut met klachten aan de rug, nek, schouder, arm en/of hand. Wij willen u vragen of u tweemaal een onderzoeksvragenlijst wilt invullen en ons daarmee wilt helpen om de bruikbaarheid van een nieuwe vragenlijst in kaart te brengen. Meedoen is vrijwillig, voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over het onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een student van de masteropleiding ‘Orthopedische
Manuele therapie’ aan de Hogeschool Utrecht in samenwerking met ‘Stichting Keurmerk
Fysiotherapie’ en 8 fysiotherapie praktijken. Het adviesorgaan Ethische Commissie Onderzoek – Gezondheidsdomein (ECO-GD) heeft dit onderzoek beoordeeld en formeel geadviseerd dat dit onderzoek niet onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) met mensen valt.

Wat is het doel van het onderzoek?
In de gezondheidszorg in Nederland wordt steeds vaker gebruikgemaakt van vragenlijsten om de klachten van patiënten in kaart te brengen. Denk hierbij aan de gevolgen van pijn of het lichamelijk functioneren. Deze vragenlijsten zijn vaak lang en veel vragen zijn niet direct relevant voor degene die de vragenlijst invult. Veel patiënten ervaren het invullen van vragenlijsten daarom als erg belastend.

Om het aantal vragen zo klein mogelijk te maken is in Amerika een nieuwe manier van testen ontwikkeld: het ‘Computer Adaptief Testen’ (CAT). Dit is een slimme vragenlijst waarbij de computer zoekt naar de vragen die voor u geschikt zijn op basis van uw ingevulde antwoorden. Zo neemt het aantal vragen dat u zult beantwoorden met ongeveer 80% af.

Een aantal van deze CAT-vragenlijsten zijn vertaald naar het Nederlands. Voordat deze vragenlijsten in Nederland gebruikt kunnen worden, moeten we nagaan of deze bruikbaar zijn binnen de fysiotherapie. Hiertoe moet er bepaald worden of de vragenlijsten op verschillende tijdstippen, bij ongewijzigde klachten, hetzelfde meten. Ook moet onderzocht worden wat het kleinst meetbare verschil is dat de vragenlijsten kunnen detecteren.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Tussen 1 maart 2021 en 30 april 2021 worden de CAT-vragenlijsten aan patiënten voorgelegd bij de deelnemende fysiotherapiepraktijken. Op het moment dat u zich aanmeldt
voor fysiotherapie, krijgt u kort uitleg over het onderzoek en ontvangt u dit informatieformulier. Tijdens de eerste afspraak bij de fysiotherapeut vult u één extra vragenlijst in met algemene gegevens zoals voor welke klacht u komt, hoe lang u al klachten heeft en gegevens over bijvoorbeeld opleiding en woonsituatie. U geeft dan ook in deze vragenlijst toestemming om aan het onderzoek mee te doen. Vervolgens vult u op de computer van de fysiotherapeut twee van de nieuwe korte CAT-vragenlijsten in. Bij de eerstvolgende afspraak voor een eerste behandeling bij de fysiotherapeut, één tot twee weken later, vult u dezelfde twee CAT-vragenlijsten plus twee controlevragen in over in welke mate uw klacht veranderd is.

Wat meedoen inhoudt.
U wordt gevraagd om eenmalig een extra vragenlijst en tweemaal twee korte vragenlijsten en eenmaal twee controlevragen in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 1 tot 3 minuten per keer. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen en hoeft u niets te tekenen. Ook hoeft u niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Niet meedoen heeft geen gevolg voor uw behandeling.

Mogelijke voor- en nadelen.eelname aan het onderzoek levert uzelf niet direct iets op. Met uw deelname geeft u ons de mogelijkheid om de kortere CAT-vragenlijsten beschikbaar te maken voor mensen met klachten aan de rug, nek, schouder, arm en/of hand die in de toekomst deze vragenlijsten bij de fysiotherapeut invullen in Nederland.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en uw onderzoeksgegevens verzameld en gepseudonimiseerd aangeleverd aan de onderzoekers. Dat wil zeggen dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar u als persoon. De gegevens worden bewaard gedurende een periode van maart 2020 tot maart 2030 bij de Hogeschool Utrecht.
Mogelijk kunnen uw gegevens op een later moment gebruikt worden voor een voortzetting van dit onderzoek of in de opzet van een nieuw onderzoek.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek en, indien van toepassing, ook voor het bewaren en het gebruik voor toekomstig onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.
Om uw privacy te beschermen krijgen uw persoonsgegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren, worden daarbij weggelaten. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden uw persoonsgegevens afgeschermd, waardoor uw privacy geborgd is.

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze in de toestemmingsverklaring die in de eerste digitale vragenlijst is opgenomen te bevestigen. Door uw toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.

Einde van het onderzoek.
Uw deelname aan het onderzoek stopt als:
- uw bijdrage is afgerond (alle vragenlijsten op de twee tijdstippen volledig beantwoord).
- u zelf kiest om te stoppen.
- het einde van het onderzoek is bereikt.
- de opdrachtgever of de toetsingscommissie besluiten om het onderzoek te stoppen.

Wordt uw fysiotherapeut geïnformeerd over uw deelname?
Uw fysiotherapeut verleent de toegang tot zijn/haar computer op het moment dat u akkoord bent met het invullen van de vragenlijsten, zodat u de vragenlijst kunt invullen. Uw fysiotherapeut is zodoende bekend met uw deelname.

Hoe te handelen bij klachten?
Als u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit melden aan de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Hogeschool Utrecht. De gegevens hiervan staan onderaan dit document.

Wilt u verder nog iets weten?
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief of over het onderzoek, dan kunt u met mij contact opnemen. Dit kan per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij stellen het zeer op prijs als u wilt meewerken aan het onderzoek.