Skip to main content

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit. Behandelingen in de basisverzekering komen ten laste van uw eigen risico.

Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, indien wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar.
Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.
Een overzicht van onze tarieven vindt u in de wachtkamer, is te vinden op onze website of te bevragen bij uw fysiotherapeut.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst (lijst Borst).

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening; dat is een aandoening die staat op DCSPH lijst, de voormalige lijst "Borst". Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden betaald uit uw aanvullende verzekering, of door uzelf als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. 

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. 

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Oefentherapie

  • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar de eerste 70 (maximaal) behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of kijk samen met uw fysiotherapeut naar uw verzekering.