Skip to main content

Visie en beleid

De Groepspraktijk voor Fysiotherapie Deventer levert effectieve, efficiënte en veilige fysiotherapeutische zorg waarbij de patiënt centraal staat, zowel individueel als in groepsbehandelingen.

Organisatiedoelstellingen op lange termijn

Om deze missie vorm te geven richten wij ons op de volgende doelen:

  • Het implementeren en afronden van het HKZ traject om zo de eenheid van handeling in de praktijk te waarborgen en zorg te dragen voor transparantie
  • Goede samenwerking zowel binnen de praktijk , interdisciplinair en multidisciplinair
  • Intensivering van de samenwerking binnen de F10 praktijken, elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten
  • Zorg dragen voor een breed scala van specialisaties binnen de praktijk zodat een
  • brede patiëntpopulatie te bedienen is, zo nodig uitbreiden waar nodig en scholen om de huidige kwaliteit te handhaven