Skip to main content

Fysiotherapie na Corona / COVID-19

Mensen met restklachten na het Corona/COVID-19 virus kunnen voor revalidatie terecht bij de (long)fysiotherapeut. Deze patiënten kunnen nog lange tijd klachten ervaren zoals benauwdheid, kortademigheid of vermoeidheid. 

Bekend is dat Corona-patiënten, zeker na een lange ziekenhuisopname, op bijvoorbeeld een Intensive Care (IC) afdeling, te maken hebben met spierzwakte en conditie verlies. Zij hebben baat bij een trainingsprogramma, ademspiertraining of het aanleren van technieken om het slijm uit de longen op te hoesten.

Een speciaal fysiotherapeutisch revalidatie-programma voor Corona-patiënten, waarbij u met de fysiotherapeut uw conditie en spierkracht traint, levert dan winst op. Winst op het gebied van verminderen van deze kortademigheid, vermoeidheid en het verbeteren van uw dagelijkse activiteiten.

Het aanleren van goede ademhalingstechnieken is ook erg belangrijk bij de door Corona ontstane longklachten. Deze ademhalingsoefeningen, die gericht zijn op ademhalingstechniek en ontspanning, kunnen de kortademigheid verminderen. Onze long-fysiotherapeut heeft jarenlange ervaring met de revalidatie en het maken van individuele oefenschema’s gericht op mensen met longklachten. Afgelopen periode heeft zij zich verdiept in de medische kenmerken van Corona/COVID-19, de aanbevelingen die zijn gedaan voor fysiotherapie bij Corona/COVID-19 in het ziekenhuis en in de eerstelijns-praktijk na Corona.

Heeft u een vraag over uw klachten na Corona en zou u graag hulp krijgen bij het opbouwen van uw activiteiten of het opvangen van uw kortademigheid? Maakt u gerust een afspraak bij onze fysiotherapeut.
De praktijk is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.