De-Fysiotherapeut-150px
Groepspraktijk Fysiotherapie Deventer (0570) 758 758 CONTACT

Zwangerfit

Voor vrouwen vanaf de 16e zwangerschapsweek tot 9 maanden na de bevalling.

 

ZwangerFit is een eigentijdse cursus, die gegeven wordt door speciaal opgeleide ZwangerFit docentes of geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Waarom zwangerFit

Zwangerschap heeft meer impact in het leven van een gezonde vrouw dan welke andere fysiologische belasting dan ook. Onderzoek heeft uitgewezen dat de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna beter verloopt bij een goede getraindheid van het lichaam van de vrouw. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg is een eigentijdse cursus ontwikkeld, waarin speciaal opgeleide ZwangerFit®docenten garant
staan voor een optimale training en begeleiding van de zwangere en/of pas bevallen vrouw en haar partner.
ZwangerFit® is een beschermde titel en mag alleen gegeven worden door fysiotherapeuten, die een aparte opleiding hebben gevolgd of door geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Wat houdt zwangerFit in?

Intake
Er vindt een intake plaats bij iedere vrouw die zich opgeeft voor een ZwangerFit®-cursus. Deze vindt zowel plaats voor deelname aan de eerste les in de zwangerschap, als voorafgaand aan de eerste les na de bevalling.

Oefenen tijdens de zwangerschap
ZwangerFit® is bedoeld voor de actieve vrouw in de periode rond de zwangerschap.De zwangere vrouw kan al vanaf de 16e week van haar zwangerschap tot aan haar bevalling meedoen.Hierdoor blijft de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden en kan er al relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind worden met o.a. bekken- en bekkenbodemspieren. Bovendien kunnen er adviezen gegeven worden.

Oefenen na de bevalling
Na de bevalling is het zaak een nieuw evenwicht te vinden, zowel lichamelijk als geestelijk. Vanaf 4-6 weken na de geboorte van de baby kan er weer gestart worden met trainen.
Zolang er behoefte aan is kan doorgeoefend worden tot zelfs 9 maanden na de bevalling. In de lessen wordt aandacht besteed aan het weer opbouwen van de conditie en het versterken van de spieren, waaronder de bekkenbodemspieren.

Opbouw van het zwangerFit programma

Bij ZwangerFit® kunnen zowel zwangere vrouwen als vrouwen na hun bevalling tegelijk oefenen.De lessen ZwangerFit® zijn verdeeld in drie blokken.

Eerst is er aandacht voor de warming-up en lichte fitheidtraining ter verhoging van de conditie.

Daarna wordt er gericht getraind op versterking en coördinatie van de diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van basiselementen uit de fitness en aerobic, waarbij een deel van de les op muziek gegeven kan worden en een deel met gebruikmaking van fitnessapparatuur.De training wordt optimaal afgestemd op het individuele niveau van de deelnemende vrouwen.

De les zal afgesloten worden met een
cooling- down, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

Duur van de les: 60 minuten

Tijdstip:

praktische lessen woensdag van 18:30 tot19:30 uur
theorieles: maandag van 19:00-20:00 uur ( een keer per 4 weken)

In de theorielessen wordt aandacht besteed aan alle veranderingen die optreden tijdens de zwangerschap, de baring en de periode na de bevalling. Tijdens de theorielessen is ook de partner van harte welkom. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit®-docent zal er een optimale begeleiding plaatsvinden met adviezen met betrekking tot het bekken en de bekkenbodem.

 

Gerelateerde Artikelen

Artikelen buiten deze website

  • Jozef


    Openingstijden

    ma, di en do: 8.00-21.00
    woe en vrij: 8.00-18.00

  • De Kuip

  • Schalkhaar

UA-49170917-1